สิ่งที่ดีที่สุดในโลก คือ ...

คบและเคารพมิตรดี

ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์

ทำดีเรื่อยไป

ใจเย็นข้ามชาติ

1. เรียนรู้กลไก การเกิด และการหายของโรคต่าง ๆ โรคเหล่านี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด บรรเทา หรือหายได้ด้วยการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ

2. เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค ควบคุมโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพด้วยเทคนิค 9 ข้อ สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น มะเร็ง เนื้องอก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคหัวใจ หอบหืด ไตเสื่อม ภูมิแพ้ ปวดตามข้อ ปวดเมื่อย บวม แดง ร้อนตามร่างกาย และผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานน้อย เป็นต้น

3. เรียนรู้เทคนิคการรับประทานอาหาร ตามลำดับการย่อยง่ายคุ้มครองเซลล์ และมารู้จักอาหารปรับสมดุล

4. มารู้จัก ผัก ผลไม้ สมุนไพร และกลุ่มอาหารฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น

5. เรียนรู้การทำน้ำสมุนไพร และการปรุงอาหารเพื่อปรับสมดุลร้อน – เย็น

6. เรียนรู้กายบริหาร โยคะ กดจุดลมปราณ ตามอวัวยะต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

7 .เรียนรู้การระบายพิษออกจากร่างกาย ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักแพทย์วิถีธรรม

8. เรียนรู้วิธีดับโลก(โรค) ร้อน ด้วยวิถีแห่งพรหม

9. เพื่อให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลและบำบัดสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งยา หรือลดการใช้ยา

1. ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก

2. ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร (ถ้าไม่ได้เตรียมมา)

3. ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาลจะรับผู้อบรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้น

4. ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแลด้วย

5. ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน

6. โปรดแต่กายสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย งดสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นมาก เสื้อสายเดี่ยว หรือเสื้อผ้ารัดรูป เตรียมกางเกงที่สวมสบายสำหรับฝึกโยคะ

7. ห้ามสูบหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯเด็ดขาด

8. กรุณาอย่านำเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ

9. ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดให้

10. กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ-ไฟฟ้า

11. รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์ฯ

12. ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสด ขยะแห้ง(ขยะสดจะนำไปทำปุ๋ยเพื่อปลูกผัก)

13. ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน้ำใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน

14. ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต(ฟรี)

กรณีที่ต้องการตรวจพิเศษ ได้แก่ ไขมันในเลือด ค่าการทำงานของตับ ไต หรือ ไทรอยด์ ทางโรงพยาบาลอำนาจเจริญได้จัดบริการไว้ โดยคิดค่าบริการตามรายการที่ตรวจ ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชการ

15. กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย

1. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหาร จากเดิมให้จืดลง ประมาณ 1-2 สัปดาห์

2. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระหว่างอยู่ในค่าย (สิ่งที่ศูนย์ฯ สวนป่านาบุญ มีให้ยืมใช้ได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ ถาดหลุม/ชาม ช้อน แก้วน้ำ และไม้แขวนเสื้อ แต่ถ้าท่านสะดวก สามารถนำของส่วนตัวมาใช้เองก็ได้)

(หมายเหตุ: ค่ายสุขภาพ ณ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี กรุณาเตรียมเต็นท์ หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ ชาม ช้อน ขวดน้ำดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย)

3. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อผ้ารัดรูป คอลึก กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อแขนกุด) และนำเสื้อมีกระดุมหน้ามา 1 ตัว สำหรับสวมขณะทำกัวซา

4. ควรมาถึงค่ายก่อนวันอบรม 1 วันเท่านั้น และไม่ควรเกิน 18:00 น.ของวันนั้น และอบรมจนครบตามกำหนด เพื่อผลต่อสุขภาพของท่านเอง

5. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อตำรา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์มีไว้บริการ (กรุณานำถุงผ้า/กระเป๋ามาใส่ของที่ซื้อด้วย เพราะไม่มีถุงใส่ของไว้บริการ)

6. ไม่นำเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี) และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย

7. ที่พักเป็นเรือนนอนรวมแยกชายหญิง (ศาลาโปร่งโล่งไม่มีผนังกั้น) มีพื้นที่กางเต็นท์สำหรับท่านที่นำเต็นท์มาเอง (ไม่มีเต็นท์ให้ยืม)

8. ห้องน้ำรวมอยู่ห่างจากที่พักประมาณ 100-200 เมตร

9. เอกสารที่ต้องนำมา บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ขณะลงทะเบียน เข้าค่าย


**
หมายเหตุ : อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารปรับสมดุล รสชาติค่อนข้างจืดไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน้ำมัน เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ควรรับประทานอาหารที่จัดให้ หากนำอาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์

ทางศูนย์ฯ ไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกาารอบรม

ต่างประเทศ

การค้นหาข้อมูลเฉพาะ

ท่านที่ต้องการค้นหาข้อมูลเฉพาะ กรุณาใช้ search box ของหัวข้อนั้น ๆ เช่นข้อมูลเฉพาะของเดือน จะต้องใช้ search box ของหัวข้อ “วัน” ด้วยการพิมพ์คำว่า มกราคม เป็นต้น  ในกรณีเดียวกัน หากท่านต้องการค้นหาสถานที่เฉพาะ  กรุณาใช้ search box บนหัวข้อ “สถานที่/ติดต่อ” เช่น พิมพ์หาคำว่า สวนป่านาบุญ 1 เป็นต้น

รายละเอียดตาราง

 • ตารางกิจกรรมหลัก  บรรยาย โดย อาจารย์ ดร. ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) สาธิตและนำปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
 • ตารางกิจกรรมโดยจิตอาสา นำปฏิบัติและบรรยายโดยจิตอาสา

 

เรื่องควรรู้ก่อนเข้าค่าย

1. ติดตามข้อมูลกิจกรรมจัดค่ายสุขภาพได้ที่

 • รับชมการถ่ายทอดสด การแพทย์วิถีธรรมได้ทางช่องทาง
  +Facebook: https://www.facebook.com/morkeawfansclub/
  +YouTube: https://youtube.com/user/fanclubmorkeaw
 • รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ออกรายการทุกวันพฤหัสบดี และศุกร์ ได้ทาง บุญนิยมทีวี เวลา 06.00 น. ถึง 07.00 น.
  หรือถ่ายทอดสด ช่อง: https://www.facebook.com/BoonniyomTelevision/

2. ทุกค่ายอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในภายหลัง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรุณาเช็คข้อมูลในเว็บก่อนสมัคร หรือโทรสอบถาม
ผู้ประสานงานที่ระบุหน้าเว็บแต่ละค่าย (ค่ายหมอเขียวทุกค่ายในแต่ละสถานที่ อบรมให้ฟรี )

3. ทางค่ายมีนโยบายไม่รับผู้ป่วยหนัก รุณาให้ญาติผู้ป่วยมาเรียนรู้แทน ทางศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน ไม่มีนโยบายรับรักษาผู้ป่วย

4. กรณีหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนหรือเครือข่ายต่างๆ สนใจเข้าร่วมอบรมในค่ายสุขภาพ
กรุณาติดต่อมาที่ คุณนิตยาภรณ์ โทร.086-877-5727 / คุณหลิน โทร.081-611-3213

5. สำหรับค่ายสุขภาพที่จัดอบรม 5 – 7 วัน ก่อนสมัครท่านควรมั่นใจว่าท่านสามารถอยู่อบรมในค่ายได้ครบตลอดทั้งหลักสูตร 5 – 7 วัน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

6. ควรศึกษาข้อมูลการเดินทาง และการเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายจากคู่มือการเข้าค่าย ก่อนทุกครั้งได้  ที่นี่

7. การสมัครค่ายสุขภาพผ่าน email: suanpanaboon.app@gmail.com กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างให้ครบเพื่อความสะดวกของท่าน

 • ชื่อ-สกุล
 • อายุ
 • ที่อยู่
 • อาชีพ
 • การศึกษา
 • หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล์
 • โรคประจำตัวและหรืออาการไม่สบาย
 • เป้าหมายการอบรม
 • ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ไหน
 • โปรแกรมค่ายช่วงวันที่ต้องการร่วมอบรม
 • เคยเข้ากิจกรรมค่ายสุขภาพแล้วกี่ครั้ง

ผู้ที่สมัครทางอีเมล์ ทีมงานจะยืนยันรับทราบการสมัครด้วยเลขที่การจอง พร้อมแนบใบสมัครให้กรอกเพื่อเขียนข้อมูลการสมัครจากที่บ้านและนำมายื่นให้แผนกทะเบียนในวันลงทะเบียน  หากได้รับเลขที่การจองแล้ว ไม่สามารถมาเข้าค่ายได้ให้รีบแจ้งกลับมาทางทีมงาน และถ้าสมัครทางอีเมล์แล้วก็ไม่ต้องจองทางโทรศัพท์ เพราะรายชื่อจะได้ไม่ซ้ำซ้อน และเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นต่อไป

8.  อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา (แต่ละสถานที่ อาจจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมมาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษารายละเอียดที่ระบุไว้)

 • เต็นท์หรือมุ้ง เสื่อนอน ผ้าห่ม อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัว
 • เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก)
 • ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย กระบอกน้ำดื่ม

[MEC id=”3128″]

ตารางกิจกรรมหลัก ปี 2562

ตารางกิจกรรมโดยจิตอาสาปี 2562